Firma Handlowo-Us³ugowa "Wikom"
92-003 £ód¼
ul.Zbocze 4/3

Filia:
95-050 Konstantynów £ódzki
ul.Nastrojowa 16
tel./fax 0(prefix)42 6826886
tel.kom. 0602 644187
NIP: 728-106-54-88

e-mail : wikom@wikom.pl
Bank : PKO BP S.A. I O/£ód¼
Nr konta : 64 1020 3352 0000 1802 0096 8347


Administrator Danych: FHU "WIKOM"
e-mail: wikom@wikom.pl

Inspektor Ochrony Danych
Wac³aw Buda
e-mail: iod@wikom.pl