KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązuje od 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako
„RODO”, informujemy, iż:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony
internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2
RODO,
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony
prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z
prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i
organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie
niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale
konieczne w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna”